Budowa pasa wyłączania z ul. Armii Krajowej

Budowa pasa wyłączania z ul. Armii Krajowej w celu dodatkowej obsługi komunikacyjnej budynku usługowo  mieszkalnego z garażem podziemnym na działkach nr 27/4, 28/4, 29/4, 44/5, 44/6, 44/7, 45/5, 46/4, 47/4, 49/4, 67/1, 67/2, 68, 69/1, 70/1, 71/1 obręb 5 Krowodrza wraz z drogami, chodnikami i miejscami postojowymi na terenie, elementami małej architektury i infrastrukturą techniczną przyłączem wody, przyłącz kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącz MPEC na działkach nr 327, 371/5 obręb 5 Krowodrza przy ulicy Armii Krajowej w Krakowie

Opinia audytu 

Pobierz - 81_Audyt_Armii-Krajowej_2.doc - 79KB

Projekt po uwzględnieniu uwag audytu 

Pobierz - SYTUACJA-OPIS-13-PAS-WYŁĄCZANIA-Z-WJAZDEM-PPOZ-Default-000-1.pdf - 2.95MB

Pobierz - PRZEKRÓJ-1-1.pdf - 375KB

Pobierz - PRZEKRÓJ-2-1.pdf - 372KB

Pobierz - PRZEKRÓJ-3-1.pdf - 489KB

 

Pismo z uwagami audytu:

Pobierz - 81_Audyt_Armii-Krajowej.doc - 80KB

Pobierz - SYTUACJA-OPIS-12-PAS-WYŁĄCZANIA-Z-WJAZDEM-PPOZ-Default-000.pdf - 2.92MB

Pobierz - PRZEKRÓJ-E-E-PRZ-CHAR_1-PAS-WYŁĄCZANIA-Domyślnie-000.pdf - 489KB

Pobierz - PRZEKRÓJ-C-C-PRZ-CHAR_1-PAS-WYŁĄCZANIA-Domyślnie-000.pdf - 378KB

Pobierz - PRZEKRÓJ-D-D-PRZ-CHAR_1-PAS-WYŁĄCZANIA-Domyślnie-000.pdf - 346KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30