Budowa odcinka ul. 8 Pułku Ułanów

Budowa odcinka ul. 8 Pułku Ułanów  w Krakowie wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej

Opinia audytu dla Projektu Budowlanego

Pobierz - 157_Audyt-8-pułku-Ułanów.docx - 35KB

Dokumentacja po uwagach audytu 

Pobierz - Desktop00-Arkusze-druk-2.0-legenda-297x210-000.pdf - 337KB

Pobierz - Desktop00-Arkusze-druk-2.1-297x1000-000.pdf - 1.38MB

Pobierz - Desktop00-Arkusze-druk-2.2-297x1000-000.pdf - 2.24MB

Pobierz - Desktop00-Arkusze-druk-2.3-297x1000-000.pdf - 1.92MB

Pobierz - Desktop00-Arkusze-druk-2.4-297x1200-000.pdf - 1.72MB

Pobierz - Desktop00-Arkusze-druk-2.5-420x750-000.pdf - 2.47MB

Pobierz - Desktop00-Arkusze-druk-2.6-297x1200-000.pdf - 2.06MB

Pobierz - Desktop00-Arkusze-druk-2.7-297x800-000.pdf - 1.84MB

Pobierz - Desktop00-Arkusze-druk-2.8-297x800-000.pdf - 1.77MB

Pobierz - Desktop00-Arkusze-druk-4-297x700-000.pdf - 476KB

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Pismo z uwagami audytu dla Projektu Budowlanego z 13 czerwca 2019r. 

Pobierz - 155_Audyt-8-pułku-Ułanów.docx - 37KB

Projekt budowlany –  13 czerwca 2019 r.

Pobierz - 2.0_sytuacja-legenda-297x210.pdf - 292KB

Pobierz - 2.1_sytuacja-297x1000.pdf - 1MB

Pobierz - 2.2_sytuacja-297x1000-wariant-I.pdf - 1.68MB

Pobierz - 2.2-297x1000-wariant-II.pdf - 1.69MB

Pobierz - 2.3_sytuacja-297x1000-wariant-I.pdf - 1.61MB

Pobierz - 2.3-297x1000-wariant-II.pdf - 1.62MB

Pobierz - 2.4_sytuacja-297x1200.pdf - 1.06MB

Pobierz - 2.5_sytuacja-420x750-wariant-I.pdf - 1.96MB

Pobierz - 2.5-420x750-wariant-II.pdf - 1.96MB

Pobierz - 2.6_sytuacja-297x1200-1.pdf - 2.08MB

Pobierz - 2.7_sytuacja-297x800.pdf - 1.4MB

Pobierz - 2.8_sytuacja-297x800.pdf - 1.38MB

Pobierz - 4_normalne_297x700.pdf - 405KB

Pobierz - opis_techniczny.pdf - 230KB

Opinia audytu dla koncepcji z 27 kwietnia 2015 r.

Pobierz - 62_Audyt_8-Pułku-Ułanów.doc - 85KB

Termin składania uwag: 27.IV.2015 

Pobierz - Ul.-8-Pułku-Ułanów-Sytuacja.pdf - 989KB

Pobierz - Ul.-8-Pułku-Ułanów-Przekrój-I-I.pdf - 735KB

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687