Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy ul. Federowicza

Budowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 444/2, 453/4
obr. 41 Podgórze wraz z budową zjazdu na działkę nr 354,
przy ul. Federowicza w Krakowie w celu obsługi komunikacyjnej
inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego,wielorodzinnego
(składającego się z czterech segmentów naziemnych) na garażu
podziemnym, na działce nr 354 obręb 41 Podgórze wraz z
infrastrukturą techniczną i zjazdem z ulicy Jana Kantego
Fedorowicza w Krakowie

Pobierz - RYS_1_PLAN-SYTUACYJNY.pdf - 1.45MB

Pobierz - RYS_2_PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE.pdf - 1.49MB

Pobierz - RYS_3_PROFIL-ZJAZDU.pdf - 144KB

Pobierz - RYS_4_PROFIL-ULICY.pdf - 140KB

Pobierz - RYS_5_SZCZEGÓŁ-ZJAZDU.pdf - 255KB

Pobierz - RYS_6_PROFIL-ROWU.pdf - 163KB

Pobierz - RYS_7_SZCZEGÓŁ-PRZYKANALIKA.pdf - 162KB

Pobierz - ZJAZD_opistechniczy-Federowicza.pdf - 106KB

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30