Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy ul. Federowicza

Budowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 444/2, 453/4
obr. 41 Podgórze wraz z budową zjazdu na działkę nr 354,
przy ul. Federowicza w Krakowie w celu obsługi komunikacyjnej
inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego,wielorodzinnego
(składającego się z czterech segmentów naziemnych) na garażu
podziemnym, na działce nr 354 obręb 41 Podgórze wraz z
infrastrukturą techniczną i zjazdem z ulicy Jana Kantego
Fedorowicza w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz - 156_Audyt_Federowicza.docx - 33KB

Pobierz - RYS_1_PLAN-SYTUACYJNY.pdf - 1.45MB

Pobierz - RYS_2_PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE.pdf - 1.49MB

Pobierz - RYS_3_PROFIL-ZJAZDU.pdf - 144KB

Pobierz - RYS_4_PROFIL-ULICY.pdf - 140KB

Pobierz - RYS_5_SZCZEGÓŁ-ZJAZDU.pdf - 255KB

Pobierz - RYS_6_PROFIL-ROWU.pdf - 163KB

Pobierz - RYS_7_SZCZEGÓŁ-PRZYKANALIKA.pdf - 162KB

Pobierz - ZJAZD_opistechniczy-Federowicza.pdf - 106KB

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności