Budowa drogi KDD i przebudowa drogi KDL w rejonie ul. Woźniców

Budowa drogi KDD i przebudowa drogi KDL, budowa
chodnika , budowa kanalizacji deszczowej , budowa
oświetlenia ulicznego , budowa kanalizacji sanitarnej
,budowa sieci teletechnicznej , budowa sieci
wodociągowej i przebudowa hydrantów , rozbiórka
obiektu budowlanego / portiernia / wraz z ukształtowaniem
terenu i zielenią towarzyszącą na działkach lub w ich części o
numerze 322 , 367 , 53/3 , 54 , 47 , 45 , 44 , 48/12,
48/5, 48/6, 48/10, 48/13, 48/14, 48/15, 53/4, 111/2,
50/3, 39/4, 39/3, 40/3, 41/2, 44, 45, 367,
obr. 54 , Nowa Huta przy ul. Woźniców w Krakowie.

Opinia audytu

Pobierz - 95_Audyt_Woźniców.doc - 82KB

Pobierz - strona_tytułowa-opis-.pdf - 89KB

Pobierz - Woźniców-Drogi_PB-RYS.-NR-D-01.pdf - 1.3MB

Pobierz - Woźniców-Drogi_PB-RYS.-NR-D-02.pdf - 262KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołąnia obowiązują nowe zasady wejścia interesantów do siedziby Zarządu Transportu Publiczego w Krakowie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pdf).

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687

Deklaracja dostępności