Budowa drogi KDD i przebudowa drogi KDL w rejonie ul. Woźniców

Budowa drogi KDD i przebudowa drogi KDL, budowa chodnika , budowa kanalizacji deszczowej , budowa oświetlenia ulicznego , budowa kanalizacji sanitarnej ,budowa sieci teletechnicznej , budowa sieci wodociągowej i przebudowa hydrantów , rozbiórka obiektu budowlanego / portiernia / wraz z ukształtowaniem terenu i zielenią towarzyszącą na działkach lub w ich części o numerze 322 , 367 , 53/3 , 54 , 47 , 45 , 44 , 48/12, 48/5, 48/6, 48/10, 48/13, 48/14, 48/15, 53/4, 111/2, 50/3, 39/4, 39/3, 40/3, 41/2, 44, 45, 367, obr. 54 , Nowa Huta przy ul. Woźniców w Krakowie. Opinia audytu

Pobierz - 95_Audyt_Woźniców.doc - 82KB

Pobierz - strona_tytułowa-opis-.pdf - 89KB

Pobierz - Woźniców-Drogi_PB-RYS.-NR-D-01.pdf - 1.3MB

Pobierz - Woźniców-Drogi_PB-RYS.-NR-D-02.pdf - 262KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30