Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Budowa chodnika wzdłuż potoku Sudoł

Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudoł, na odcinku pomiędzy ulicami Naczelną i Strzelców w Krakowie na działkach nr: 67/70, 67/72, 753/1, 379, 67/71, 67/62, 67/61, 681/34, 681/36, 681/51, 681/51, 681/50, 681/53 obręb 22 Śródmieście oraz działkach nr : 125/1, 125/2, 126 obręb 21 Śródmieście

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz - 106_Audyt_Chodnik-Sudoł.doc - 91KB

Pobierz - R3-PZT-kreskowanie.pdf - 4.34MB

Pobierz - R5-profil.pdf - 228KB

Pobierz - R7-szczegoly.pdf - 322KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30