Budowa budynku przy ul. Radzikowskiego oraz przebudowa ul. Radzikowskiego

Budowa budynku o funkcji handlowo-usługowo-biurowej oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku istniejącego o funkcji magazynowo-handlowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek handlowo-biurowo-usługowy wraz z infrastrukturą techniczną, budową naziemnego parkingu, wewnętrznej drogi pożarowej, zjazdu z ul. Radzikowskiego i chodnika, przebudowa ulicy Radzikowskiego o pasy lewoskrętu oraz przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Radzikowskiego (w rejonie ulicy Elsnera) jako zapewniającego obsługę wyłącznie drogi pożarowej na działkach nr 771/2, 772/1, 772/2, 811/2, 811/3, 942 obr. 41 Krowodrza przy ul. Radzikowskiego w Krakowie

Korekta projektu po wydaniu opinii audytu rowerowego

Pobierz - D1_Plan-sytuacyjny.pdf - 1.33MB

Pobierz - D2_Przekroje-normalne.pdf - 2.87MB

Pobierz - D3_Przekroje-podłużne.pdf - 2.36MB

Pobierz - D4_Przejezdność.pdf - 829KB

Opinia audytu 

Pobierz - 91_Audyt_Radzikowskiego_2.doc - 79KB

Dokumentacja uwzględniająca uwagi audytu 

Pobierz - 01_PLAN-SYTUACYJNY_2016-07-01.pdf - 1.98MB

Pismo z uwagami audytu

Pobierz - 91_Audyt_Radzikowskiego.doc - 80KB

Pobierz - 01_PLAN-SYTUACYJNY-1.pdf - 1.01MB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687