Budowa budynku przy ul. Bunscha w Krakowie

Budowa budynku usługowo-handlowo-gastronomicznego z garażem
podziemnym, z układem komunikacyjnym (budowa dojść, dojazdów, naziemnych miejsc
postojowych) i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 241/1, 243/3, 244/1, 244/7, 244/8
obr. 41 podgórze przy ul. Bunscha w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz - 89_Audyt_Bunscha.doc - 81KB

Pobierz - Plan-sytaucyjny.pdf - 1.22MB

Pobierz - Opis-techniczny.pdf - 112KB

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687