Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Wadowickiej

Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (elektryczną wraz z wewnętrzną stacją transformatorową, słaboprądową, odgromową, grzewczą wraz z wymiennikownią c.o. z sieci miejskiej,kanalizacyjną, wodociągową, hydrantową wraz z wewnętrznym zbiornikiem wody
przeciwpożarowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, oddymiania), instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji deszczowej wraz z retencją i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, wodociągową, oświetleniową, zasilania elektroenergetycznego),
wolnostojącym agregatem prądotwórczym, naziemnymi miejscami postojowymi,drogami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr: 211/29, 318/7, obręb nr 30, jednostka ewidencyjna Podgórze, Kraków

Opinia audytu

Pobierz - 145_Audyt_Wadowicka.docx - 39KB

Pobierz - KW10_EW_XXX_LAO_X_IMP_WE01_00.pdf - 4.11MB

Pobierz - KW10_EW_XXX_SEV_X_XXX_WE01_00.pdf - 414KB

Pobierz - stronaopis.pdf - 2.24MB

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

W sprawach pilnych istnieje możliwość osobistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687