Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Pilotów / Meissnera w Krakowie

Budowa  budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjna (w tym budową zjazdu z ul. Pilotów) oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na działkach nr 36/3, 36/4, 37/7, 37/8, 38/1, 38/5 (część), 38/6, 38/7, 40/1, 40/3, 40/4 (część) obr. 4 Śródmieście, a w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na działkach nr 667/23 (część), 667/1 (część), 37/1, 37/2, 36/1, 36/3, 36/4, 36/5 obr. jw. przy ul. Pilotów / Meissnera w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz - 99_Audyt_Meissnera_2.doc - Unknown

Dokumentacja po uwagach audytu

Pobierz - Sytuacja.pdf - 3.31MB

Pobierz - Przekrój-E-E.pdf - 363KB

Pobierz - Przekrój-F-F.pdf - Unknown

Pismo z uwagami audytu

Pobierz - 99_Audyt_Meissnera.doc - 91KB

Pobierz - SYTUACJA-OPIS-2-DROGI-DO-ISTNIEJĄCEGO-Model-000.pdf - Unknown

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30