BUDOWA BUDYNKÓW BIUROWYCH PRZY UL. PAWIEJ

2 odpowiedzi na “BUDOWA BUDYNKÓW BIUROWYCH PRZY UL. PAWIEJ”

 1. Zaproponowana szerokość ddr 2,54m wzdłuż drogi wewnętrzną zlokalizowaną pomiędzy budynkami B i C jest nienormatywna jeśli przewidziane są słupki dla ochrony przed nielegalnym parkowaniem. 50cm skrajni drogowej, słupek U-12c szerokości 6cm, skrajnia ddr do słupka 20cm – łącznie 76cm na bezpiecznik. Zostaje 1,78m na prowadzenie 2-kierunkowego ruchu rowerowego czyli wartość niezgodna z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  Krawężniki na przejazdach rowerowych wykonać na 0cm. Nawierzchnię ścieralną na ddr przewidzieć z AC11S rozkładaną w sposób mechaniczny. Ciągi piesze przewidzieć z kostki betonowej niefazowanej. Rozważyć zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu na przedłużeniu ddr prowadzącej z tunelu pod torami – takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.
  W projekcie stałej organizacji ruchu należy przewidzieć: wygrodzenie ddr wzdłuż drogi wewnętrznej słupkami U12c (inaczej będzie służyć za parking na tzw. “chwilę”), wykonanie normatywnego oznakowania poziomego P-10 i P-11 na przecięciu ddr prowadzącej do tunelu rowerowego i wzdłuż budynku B, oraz oznakowania uzupełniającego P-23 co 25m dla każdego kierunku ruchu rowerowego.

 2. 1. W rejonie budynków A i B zawęzić przekrój jezdni z 5,7m do 5,0m (jak dla drogi klasy D). Pozyskaną przestrzeń przeznaczyć na szerszy chodnik pomiędzy budynkami a projektowanymi miejscami postojowymi.
  2. Wylot drogi dojazdowej przy budynku B wyłukować przy pomocy łuku o R=6m (zamiast 8m).
  3. Wyłukowania na skrzyżowaniach oraz okolice przejść dla pieszych zabezpieczyć (np. słupkami U-12c) przed nielegalnym parkowaniem.
  4. Wszystkie zjazdy powinny być wyniesione do poziomu chodnika/ścieżki.
  5. Należy wynieść przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym w rejonie wyjazdu z tunelu (ewentualnie wynieść całą tarczę skrzyżowania).
  6. Chodniki wzdłuż jezdni, w rejonie budynków D i E, poszerzyć do min. 2,5m i zabezpieczyć przed nielegalnym parkowaniem.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Od 16 marca 2020, siedziba ZTP jest dostępna wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@ztp.krakow.pl, bądź poprzez wrzucenie korespondencji do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w Urzędzie Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687