Ankieta na temat zachowań komunikacyjnych w czasie pandemii COVID-19

Ankieta wśród mieszkańców Krakowa i okolic na temat zachowań komunikacyjnych przed i w trakcie pandemii COVID-19.

Ankieta jest w pełni dobrowolna i anonimowa. Jej wypełnienie zajmie Pani / Panu kilka minut. Zbiorcze wyniki zostaną upublicznione po zakończeniu badań.

Ankieta nie ma charakteru komercyjnego.

Dziękujemy za poświęcony czas!


Kliknij aby wypełnić ankietę.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687