Ani jeden zarzut w sprawie Strefy Czystego Transportu nie jest prawdziwy