1 lutego zmieni się taryfa biletowa w KMK – sprawdź zmiany

Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Od 1 lutego wchodzą zmiany w obowiązującej ofercie biletowej. Zmiany dotyczyć będą zarówno biletów jednorazowych, jak i okresowych:

 • Biletów czasowych do kasowania tzw. krótkoczasowych:
  • 20-minutowy – 4/2 zł ulgowy
  • 60-minutowy lub jednoprzejazdowy – 6/3 zł ulgowy
  • 90-minutowy – 8/4 zł ulgowy
  • Wspólny 70-minutowy – 7/3,50 zł ulgowy

Ceny biletów są jednakowe dla wszystkich stref biletowych.

 • Biletów jednoprzejazdowych do kasowania, grupowych do 20 osób:
  • Na I strefę – 50/25 zł ulgowy
  • Na wszystkie strefy – 60/30 zł ulgowy

Biletów czasowych do kasowania tzw. długoczasowych :

 • Na I strefę biletową:
  • 24-godzinny– 17/8,5 zł ulgowy
  • 7-dniowy – 56/28 zł ulgowy
 • Na wszystkie strefy biletowe:
  • 24-godzinny – 22/11 zł ulgowy
  • 48-godzinny – 35/17,50 zł ulgowy
  • 72-godzinny – 50/25 zł ulgowy
  • 7-dniowy – 68/34 zł ulgowy
  • Weekendowy rodzinny – 25 zł

W momencie kiedy pasażer nie wykorzysta wszystkich papierowych biletów, będzie mógł udać się do punktów sprzedaży biletów przez kolejne 6 miesięcy gdzie dostanie zwrot kosztów za zakupione bilety a następnie za dopłatą będzie mógł zakupić nowe.

Zmiany dotyczyć będą także biletów okresowych imiennych.

Dla posiadaczy statusu Karty Krakowskiej przygotowano specjalną ofertę imiennych biletów okresowych:

 • Miesięcznych:
  • na 1 linię na I strefę – 54/27 zł ulgowy
  • sieciowy na I strefę – 80/40 zł ulgowy
  • sieciowy na I i II strefę –103/51,50 zł ulgowy
  • sieciowy na I, II i III strefę – 116/58 zł ulgowy
 • Półrocznych:
  • na I strefę – 420/210 zł ulgowy
  • na I i II strefę – 515/257,50 zł ulgowy
  • na I, II i III strefę – 580/290 zł ulgowy
  • 5+1 na I strefę – 420/210 zł ulgowy

Dla osób nieposiadających statusu Karty Krakowskiej obowiązywać będzie następujący cennik biletów miesięcznych imiennych:

 • Na 1 linię na I strefę – 80/40zł ulgowy
 • Sieciowych
  • na I strefę – 148/74 zł ulgowy
  • na II strefę – 79/39,50 zł ulgowy
  • na III strefę  – 37/18,50 zł ulgowy
  • na I i II strefę – 158/79 zł ulgowy
  • na II i III strefę –96/48 zł ulgowy
  • na I, II i III strefę – 179/89,50 zł ulgowy
 • Specjalnych sieciowych (przy zakupie co najmniej 30 sztuk):
  • na I strefę – 110 zł
  • na I i II strefę – 126 zł
  • na I, II i III strefę – 146 zł
 • Socjalnych sieciowych:
  • na I strefę – 30 zł
  • na I i II strefę – 50 zł
  • na I, II i III strefę – 70 zł
 • Aktywizujących dla osób bezrobotnych:
  • na I strefę – 50 zł
  • na I i II strefę – 100 zł
  • na I, II i III strefę – 140 zł

Zmieni się także cena miesięcznych biletów imiennych zintegrowanych na przejazdy łączone:

 • na I strefę – 133/66,50 zł ulgowy
  • na II strefę – 71/35,50 zł ulgowy
  • na III strefę  – 33/16,50 zł ulgowy
  • na I i II strefę – 142/71 zł ulgowy
  • na I, II i III strefę – 161/80,50zł ulgowy

Istnieć będzie również możliwość zakupu grupowego, przez organizatorów wydarzeń lub imprez masowych dla ich uczestników, uprawnień do wielokrotnych przejazdów w I i II strefie biletowej:

Ceny dla grupy do 100 osób:

 • na 1 dobę – 300 zł
 • na 2 doby – 580 zł
 • na 3 doby – 810 zł
 • na 4 doby – 1100 zł
 • każda kolejna doba – 200 zł

Biura podróży będą miały możliwość wyrobienia dla swoich klientów imiennej Krakowskiej Karty Turystycznej uprawniającej posiadaczy do wielokrotnych przejazdów na obszarze wszystkich stref.

 • 1-dniowa – 17 zł
 • 2-dniowa – 35 zł
 • 3-dniowa – 50 zł

Opłaty dodatkowe (w przypadku uiszczenia w terminie 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty obniżona jest do 50 % lub do 30 %):

 • Za brak ważnego biletu (dokumentu przewozu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu bezpłatnego) – 240 zł
 • Za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu ulgowego – 160 zł
 • Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt – 160 zł
 • Za spowodowanie nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu – 520 zł

Inne opłaty:

 • Za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty w przypadku ich umorzenia – 16 zł
 • Za powtórne i kolejne wydanie karty elektronicznej (nośnika biletów okresowych i biletów wolnej jazdy) – 8 zł
 • Nie pobiera się opłat za pierwsze wydanie karty elektronicznej (nośnika biletów okresowych).
 • Nie pobiera się opłat za przewóz zwierząt i bagażu.

Tak prezentują się nowe strefy taryfowe

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (dziennik podawczy): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności